MG娱乐

> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung t?m h?i viên
N??i ca?c Tha?i Lan phê chu??n 3 nghi?n 200 ty? ba?t cho d?? toa?n ng?n sa?ch n?m ta?i kho?a m??i
 M?i nh?t:2019-10-08 18:09:08   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Theo Ha?ng tin Trung Qu??c: Nga?y 7/10, n??i ca?c Tha?i Lan ?a? phê chu??n 3 nghi?n 200 ty? ba?t cho d?? toa?n ng?n sa?ch n?m ta?i kho?a 2020, ?ê? h?? tr?? pha?t triê?n kinh tê?.

D?? toa?n ng?n sa?ch n?m ta?i kho?a m??i t?ng khoa?ng 7% so v??i 3 nghi?n ty? ba?t ng?n sa?ch n?m ta?i kho?a 2019.

T?? ???u n?m nay t??c ??? t?ng tr???ng kinh tê? Tha?i Lan ch??m la?i, t??ng gia? tri? sa?n xu??t qu??c n??i trong quy? 2 t?ng 2,3% so v??i cu?ng ky? n?m ngoa?i, th??p h?n so v??i 2,8% cu?a quy? 1, ??y cu?ng la? m??c t?ng tr???ng th??p nh??t kê? t?? quy? 3 n?m 2014. Tha?ng 8, Ng?n ha?ng Trung ??ng Tha?i Lan gi?m 0,25 % ?i?m la?i xu??t c? ba?n, ?ê? kiê?m chê? ???ng Ba?t t?ng gia? va? ki?ch thi?ch t?ng tr???ng kinh tê?, ???ng th??i, tha?ng 8 chi?nh phu? cu?ng ??a ra ph??ng a?n ki?ch thi?ch v??i tri? gia? 300 ty? ba?t Tha?i.

XML 地图 | Sitemap 地图