MG娱乐

> English > News > Guangxi News > report
Tourism featuring Yao ethnic culture attracts tourists in China’s Guangxi
 updatetime:2019-07-10 17:31:09   View:0 Source:Xinhua

\

Women of the Yao ethnic group perform in Longji township of Longsheng county, south China"s Guangxi Zhuang autonomous region, July 5, 2019. [Photo by Huang Yongdan/Xinhua]

\

Tourists enjoy a performance showcasing the culture of the Yao ethnic group, in Longji township of Longsheng county, south China"s Guangxi Zhuang autonomous region, July 5, 2019. [Photo by Huang Yongdan/Xinhua]

\

Tourists and people of the Yao ethnic group dance together in Longji township of Longsheng county, south China"s Guangxi Zhuang autonomous region, July 5, 2019. [Photo by Huang Yongdan/Xinhua]

\

Tourists buy ethnic handicraft goods in Longji township of Longsheng county, south China"s Guangxi Zhuang autonomous region, July 5, 2019. [Photo by Liu Jiaoqing/Xinhua]


Web Editor:MXJ
XML 地图 | Sitemap 地图